Nón hiphop, nón snapback

May nón hiphop quảng cáo sự kiện

May nón hiphop quảng cáo sự kiện

Nón snapback hay còn gọi là nón hiphop thường đường may để quảng cáo các sự kiện bởi tính trẻ trung của nón mang lại, Samsung đã từng sử dụng nón hiphop để quảng cáo sản phẩm Galaxy Note8