Nón phối lưới

May nón phối lưới theo yêu cầu

May nón phối lưới theo yêu cầu

Nón phối lưới là nón lưỡi trai được thay thế phần vải bằng lưới, các công ty thường đặt nón phối lưới cho công nhân trong nhà máy hoặc dùng tặng khách du lịch ở những vùng có thời tiết nóng bức